Tuesday, December 30, 2008

İLAHİ KOMEDYA CEHENNEM_DANTE

Özsöz
Guelf'ler : imparatora karşı, papalığın yönetimi, prenslikler ve cumhuriyet yerel özerklik, Floransa. Aklar : varlıklı burjuvalar, imparator taraftarları ve Dante, Karalar : esnaf, feodal yönetim

Ghibellin : imparator taraftarı

Beatrice : Dante'nin düşünce dünyasını yönlendiren kadın. İlk kez 9 yaşında görür sonra da 18 yaşında. Başka bir erkekle evlenen Beatrice, 25 yaşında ölür ve sevgi mistik bir hal alır. Beatrice için kimsenin kimse için söylenmemiş olduğu şeyler söylemeye söz verir ve bunu İlahi Komedya'da gerçekleştirir.

Stillnova : aşkın esas olduğu şiir akımı

Dil : Toskana lehçesiyle yazılmış İtalyanca'dır. Bu dilin kurucusu sayılır.

İlahi Komedya : 1 + 33 + 33 + 33 kanta

Cehennem (Inferno) : inildikçe daralan 9 daireli çukur. Aşağı doğru ceza artar.
1.daire : vaftiz yoksunları
2.daire : şehvet düşkünleri
3.daire : oburlar
4.daire : cimriler, savurganlar
5.daire : öfkeliler
6.daire : sapkınlar
7.daire : başkalarına, kendilerine, Tanrı'ya saldıranlar
8.daire : kadın tellalları, din sömürücüleri, hileciler, hırsızlar
9.daire : iyilik yapanlara ihanet edenler

Araf (Purgatoria) : cennet-cehennem arasındaki köprü. Burada amaç ruhun eğitilmesi ve pişmanlığın sağlanmasıdır.

Cennet (Paradiso) : devinimin olduğu, çok ışıklı bir kızgın alevler yeridir. Diğerleri gibi burası da 10 bölümden oluşur. Tanrı bir enerji kaynağıdır.
1.daire : ay
2.daire : merkür
3.daire : venüs
4.daire : güneş
5.daire : mars
6.daire : jüpiter
7.daire : satürn
8.daire : duran yıldızlar
9.daire : ilk devindirici
10.daire : kutlu ruhlar ve Tanrı.

CEHENNEM
I.
Vergilius rehberi olur, karanlık bir ormanda yolculuk başlar.

II.
Dante korkar, Vergilius'a neden kendisinin seçildiğini sorar. Vergilius, Beatrice'in onu gösterdiğini söyler. Meryem, Dante'nin durumuna içlenir, Lucia'ya yardım etmesini söyler. O da Beatrice'e gelir ve kurtarmasını ister. Seni sevdiği için sürüden ayrılan insana neden yardım etmezsin der. Beatrice de derhal Cennet'den iner.

III.
Cehennem kapısı geçilir. Burada iyilik de kötülük de yapmadan öylesine yaşamış ruhlar yer alır. Bunlar ne cehennemlik ne cennetliktir. Umutları olmadığı için ve hayatta sanları kalmadığı için acı çekerler. Bir bayrağın peşinden koşma cezası almışlardır. Akheron nehrini geçirmek için Khoron gelir, cehennem yolcularını karşıya geçirmek onun görevidir.

IV.
İlk daireye girerler. Burası vaftizden yoksun kalmış ruhların mekanıdır. Ya Hıristiyanlık öncesi yaşamışlar ya da Tanrı'ya gereği gibi tapınmayanlardır. Pekçok klasik filozof, şair, bilim adamı buradadır. Homeros, Horatius, Ovidius, Lucanus ve Vergilius gibi kendisini de buraya koyar Dante.

V.
İkinci daire. Minos (mitolojideki Girit Kralı) gelenlerin suçlarını denetler. Günahkarın nereye gideceğine karar verir. Bu dairede şehvet düşkünleri vardır. Ruhlar, rüzgarda oradan oraya sürüklenmektedir.

VI.
Üçüncü daire. Lanetli soğuk bir yağmur yağar. Kerberos hayvanı (üç başlı köpek) ölülere havlamakta, onları parçalamaktadır. Burası oburların dairesidir. (Burada ölülerin geleceği okuyabildiğini anlarız.) Sonunda cehennem tanrısı Plutos'la karşılaşırlar.

VII.
Dördüncü çukur. Burada ölüler havaya sıçramaktadırlar. Savurganlar ve cimriler buradadır. Styx bataklığında çamur içinde birbirlerini parçalayan öfkeye yenik düşen ruhlarla karşılaşırlar.

VIII.
Beşinci dairede şeytan bekçi Phlegyos'tur. Onları ırmaktan geçirip Dite şehri kapısında bırakır. Kapıda şeytanlar onları içeri almaz.

IX.
Kapıyı açacak ulak geç kalır. Medusa ve nedimeleri keser yollarını. Ulak gelir ve kapıyı açar. Burada kızgın mezarlarında sapkınlar ceza çekmektedir. Sıcaklık mezardan mezara değişmektedir.

X.
Burada inançtan yoksun olanlar bulunmaktadır. Floransa'lı Ghibellini'lerin başı Forinata'yı görür. Altıncı dairededir.

XI.
Aşağıya inmeden biraz burada dururlar. 7, 8 ve 9. daireleri anlatır Vergilius. 7.daire kaba güç kullananların bulunduğu yerdir ve üç alt bölümü vardır, başkasına zarar verenler, kendine zarar verenler ve Tanrı ve doğaya inanmayarak ona karşı gelenler. 8.bölümde hileciler, 9. ve Dite kentinin bulunduğu yerde ise hainler vardır.

XII.
İnsan gövdeli boğa başlı Minatauros canavarı ile karşılaşırlar. Yedinci bölümde zor kullanarak başkalarına zarar verenler kanlı ırmakta haşlanırlar. Kentaurlar (at adamlar) suçu oranında nehre batması gereken ruhlardan yukarı çıkanlara ok atarlar. Konuşurlar ve Kentaurlardan biri Dante'yi sırtında ırmaktan geçirir. Zorba hükümdarlar kirpiklerine kadar suya batmışlardır.

XIII.
Karanlık bir ormandadırlar. İniltiler ağaca dönüşmüş ruhlardan gelmektedir. Minos kendini terk eden ruhu bu ormana atar, kök salan tohum gibi ağaç olurlar. Horpya'lar yapraklarını yer ve kırıklar canlarını acıtır. Yedinci bölümün ikinci dairesinde ağaca dönmüş intihar edenlerle savurganlar beraber cezalandırırlırlar. Savurganlar da aç dişi köpekler tarafından bu ormanda koşturulup, takip edilirler.

XIV.
7.bölümün üçüncü bölmesi ateş parçalarının yağdığı bir çöldür. Yere uzanmış ruhlar Tanrı'ya, çömelmişler sanata, koşanlar da doğaya karşı çıkanlardır.

XV.
Burada cinsel sapkın ruhlar bulunmaktadır. İçlerinden biri ona geleceği ile ilgili bilgiler verir. Kum bulutu içinde koşarlar doğanın kanununa karşı geldikleri için.

XVI.
XVII.
Hile simgesi dürüst insan yüzlü, yılan vücutlu Geryon yedinci dairenin sonunda karşılarına çıkar. Çölden ve ateşten korunmak için uğraşan ve boyunlarındaki keseden gözünü ayırmayan tefecilerdir bunlar. Sonra Geryon'un sırtında aşağıya inerler.

XVIII.
Sekizinci daire, Dante'nin Malebolge dediği dik bir yamaçlar, derin bir kuyu arasındadır ve on hendekten oluşur. İlk hendekte kadın tellalları ve kadınları baştan çıkaranlar yeralır. Kırbaçlanmaktadırlar sürekli. Dalkavuklar iknci hendekte pislik içindedirler.

XIX.
Üçüncü hendekte din sömürücüleri deliklere başaşağı bırakılmıştır, sadece alev alev yanan ayak ve baldırları dışarıdadır. Dördüncü hendekte de aynı cezayı çekerler, bunlar din aracılığıyla para sömürenlerdir.

XX.
Beşinci hendekte gelecekten haber verenler vardır. Çeneleri gövdeleri arası ters dönmüş haldedir.

XXI.
Beşinci ve altıncı hendek arasında Malebrance adlı zebanilerle karşılaşırlar. Buradaki tüm kemerler İsa'nın çarmıha gerildiği günkü depremde yıkılmıştır.

XXII.
Bu zebanilerle yola devam ederler. Zebaniler günahkarlara çengelleriyle işgence ederken, Dante ve Vergilius'a da yol göstermektedirler. Ziftin içindeki bir günahkarla yarışa giren uçan zebaniler, zıplayan günahkarı yokedemez ve sinirlenirler. Bunun üzerine ikisi birbirlerine düşer ve zifte yapışır.

XXIII.
Malebrance'ler kendi düştükleri durumdan Dante ve ustasını sorumlu tutarlar ve peşlerine düşerler. Ancak zamanında kaçarlar ve altıncı hendeğe gelirler. Burada ikiyüzlü ruhlar, çok ağır bir cüppeyi giyerek cezalandırılırlar.

XXIV.
Hırsızların bulunduğu yedinci hendekte korkunç yılanlar bulunur. Arkalarından bağladıkları insanları yakar, yokederler. Sonra külleri tekrar insana dönüşür. Bir hırsız Dante'yle konuşur ve Tanrı'ya küfreder.

XXV.
Yılanlardan biri günahkarlardan birini yutar.

XXVI.
Sekizinci hendekte ruhlar alev alev yanarlar. Biriyle konuşurlar ve bu kişi denizci olduğunu ve bir kasırga sonucu buraya düştüğünü anlatır.

XXVII.
Hırsızlardan biri öyküsünü anlatır.

XXVIII.
Dokuzuncu hendekte paramparça olmuş bölücü günahkarlar vardır. Muhammed ve Ali de buradadır. Yaraları kapandıkça zebani kılıcıyla hepsini tekrar keser. Kısas ilkesi ile bozguncu ve bölücüler parçalara ayrılırlar, başı kesik Fransa'da veliaht ile kralı birbirine düşüren şairi görür Dante.

XXIX.
Onuncu ve son hendekte vücutlarını doğrultamayan, sürekli kaşınan, kaşındıkça parçalanan sahteciler, simyacılar vardır.

XXX.
Sahtekarlar aralarında kavga ederler.

XXXI.
Güçlü vir boru sesine doğru ilerlerken göbeklerinin altı gömülü devler görürler. İlki Babil kralı Nemrud'dur. Kimsenin bilmediği bir dille konuşur. Jüpiter'e karşı çıkan Ephialtes'dir bir diğeri. Antheus onlara yardım eder.

XXXII.
Evrenin dibinde donmuş bir göl ve yüzlerine kadar donmuş ruhlar görürler. Burada partilerine, vatanlarına ihanet eden ruhlar vardır. Aynı çukurda iki ruh birbirini yer.

XXXIII.
Ugolina kontu, başpiskoposun kellesini dişlemektedir. Kont, çocuklarıyla bir kuleye kapatılar ve aç bırakılır. Suçsuz çocuklar açlıktan ölmüştür. Daha ilerde gözlerine katı perde çekili ruhlar ağlayamıyor, boşalmayan acı içe dönüyordu. Sonra dokuzuncu dairenin üçüncü bölümü konuklarına ihanet edenlerin yerine gelirler. Bunlar ölmeden buraya gelirler çünkü ihanet sonrası artık bir şeytan doldurur yeryüzündeki bedeni.

XXXIV.
Dokuzuncu dairenin dördüncü ve son bölümünde iyilik edenlere ihanet edenler bulunur. Burada Cennet'ten kovulmadan önce meleklerin en güzeli olan Dite (Şeytan) ile karşılaşırlar. Devasa büyüklüğüyle şeytanın yarı gövdesi buzlar altındadır. Üç yüzlüdür. Öndeki kırmızı (kin), yandaki beyaz-sarı (güçsüzlük), arkadaki siyah (cehalet) rengindedir. Her yüzün altında kanat vardır. Her ağızda dişleri bir günahkarı öğütür.

1 comment:

  1. Neden sadece Cehennem bölümünün özeti var ki? Âraf ve Cennet isimli diğer iki bölümünün özetinin de konulması taraftarıyım. Koyarsanız memnun olurum.

    ReplyDelete